КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван
Каравеловото творчество / Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1996. - 224 с.; 20 см.
ISBN: 9544394400УДК 886.7.09 + 92 Каравелов, Л

Именен показалец

Каравелов, Любен (за него)
Радев, Иван

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/К29
Инв. №
17459
Сигнатура
886.7.09/К29
Инв. №
17460

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1995

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)