КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван и др.
Литературни анализи : В помощ на учениците от V клас : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Иван Радев и др. - 3 изд. - Велико Търново: Абагар, 1994. - 112 с.; 24 см.
ISBN: 954-427-137-6УДК 372.882(075.2)

Именен показалец

Радев, Иван

Предметен показалец

Литературни анализи
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16959
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16407
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16408
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16411
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16414
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16624

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1995

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)