КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван и др.
Есето : В лит., в обучението по лит. - IХ - ХI кл., в подготовката на кандидат-студенти : [Сборник] / Иван Николов Радев; Роза Мишева. - Велико Търново: Слово, 1995. - 320 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-239-4УДК 82.01(075.3)

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Есета

Сигнатура
82.01/Р12
Инв. №
16990
Сигнатура
82.01/Р12
Инв. №
16989

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)