КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван и др.
Литературни анализи : В помощ на учениците от 7. клас / Ив. Радев, Д. Михайлов, В. Русева, Ст. Гърдева. - Велико Търново: Абагар, 1992. - 96 с.; 24 см.
ISBN: 954-427-035-3УДК 373.3.016(076)(075.2)

Именен показалец

Радев, Иван

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16352
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16353
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16354
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16355
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16356
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16357
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16360
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16361
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16359

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1995

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)