ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Поезия

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Сестримски, Иван. Българска лирика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993

Цветаева, Марина и др. Моят Пушкин. Варна: Георги Бакалов, 1979

Янев, Владимир. Въвеждане на безпределното. София: Гео Милев, 2009

Иванчева, Ирен. Брегове на чувството. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995

Милев, Гео. Поезия и публицистика. В. Търново: Слово, 1995

Дейкова, Олга. Проблеми на българското стихосложение. София: Наука и изкуство, 1982

Еленков, Константин. За съвременната българска поезия. София: Народна просвета, 1987

Исаев, Младен. В прекрасния свят на поезията. София: Бълг. писател, 1973

Ликова, Розалия. Поезия на седемдесетте и осемдесетте години. София: БАН, 1984

Цанков, Атанас. Мигове за поезия. София: Отечество, 1984

Иванова, Мара. Изучаване на лирически произведения в I-III клас. София: Народна просвета, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)