ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Манастири - български

Богданов, Иван. Български твърдини. София: Народна просвета, 1971

Анчев, Анчо. Рилският манастир. София: Медицина и физкултура, 1979

Дуйчев, Иван. Рилският манастир. София: Медицина и физкултура, 1960

Николов, Борис и др. Огнища на българщината. София: Медицина и физкултура, 1979

Милев-Огин, Борис и др. Атон - легенда жива. София: Отечество, 1981

Фарах, Виолет и др. Пътеводител на българския пътешественик. София: Бук Бутик, 2011

Богданов, Иван. Светлините на Атон. София: НС ОФ, 1966

Драгова, Надежда. На велику ползу всем болгаром!. София: НС ОФ, 1965

Чавръков, Георги. Средища на българската книжовност IХ-ХVIII век. София: Народна просвета, 1987

Камбурова-Радкова, Румяна. Рилският манастир през Възраждането. София: Наука и изкуство, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)