КАТАЛОГ КНИГИ

Дуйчев, Иван
Рилският манастир : Истор. минало и паметници / Иван Дуйчев. - София: Медицина и физкултура, 1960. - 42 с. : с ил.; 17 см.
УДК 949.72 + 271(497.2)(091)

Именен показалец

Дуйчев, Иван

Предметен показалец

История на България
Манастири - български

Сигнатура
949.72/Д92
Инв. №
4520

Още от същия автор

Дуйчев, Иван. Пътеки от утрото. София: Отечество, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)