КАТАЛОГ КНИГИ

Камбурова-Радкова, Румяна
Рилският манастир през Възраждането / Румяна Камбурова-Радкова. - София: Наука и изкуство, 1972. - 221 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.04

Именен показалец

Камбурова-Радкова, Румяна

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Манастири - български

Сигнатура
949.72.04/К22
Инв. №
5424

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)