КАТАЛОГ КНИГИ

Анчев, Анчо
Рилският манастир : Пътеводител / Анчо Анчев. - София: Медицина и физкултура, 1979. - 79 с. : с ил.; 21 см.
УДК 726(497.2)(036) + 75.046(497.2)(036) + 949.72(036)

Именен показалец

Анчев, Анчо

Предметен показалец

Пътеводители
Манастири - български

Сигнатура
72/А77
Инв. №
4546

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)