ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Изкуство

Райнов, Богомил. Масовата култура. София: Наука и изкуство, 1974

Шелинг, Фридрих. Философия на изкуството. София: Наука и изкуство, 1980

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

Горанов, Кръстьо. Изкуство и социален живот. София: Народна просвета, 1973

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Св. Климент Охридски, 1992

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Елюар, Пол. Мисли върху изкуството. София: Бълг. художник, 1979

Меламед, Нисим. Чудният свят на изкуството. София: Народна просвета, 1963

Обретенов, Александър. Изкуство и съвременност. София: Наука и изкуство, 1960

Разговор за изкуството. София: Народна просвета, 1966

Роден, Огюст. Изкуството. София: Бълг. художник, 1967

Гьоте, Йохан. Гьоте за литературата и за изкуството. София: , 1979

Проблемът за другия - културно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти. Варна: Община Варна, 2002

Кризисна ситуация и художествена култура. Варна: Община Варна, 2002

Тотев, Константин и др. Византийското изкуство. Варна: Славена, 2011

Петрунова, Бони. Съкровищата на България. София: Световна библиотека, 2009

Гинев, Георги. Съкровището от Кралево. София: Бълг. художник, 1983

Ангелов, Валентин. Мит и фолклор. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, Изд. Тилиа, 1999

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)