ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Изкуство

Райнов, Богомил. Масовата култура. София: Наука и изкуство, 1974

Шелинг, Фридрих. Философия на изкуството. София: Наука и изкуство, 1980

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

Горанов, Кръстьо. Изкуство и социален живот. София: Народна просвета, 1973

Маразов, Иван. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Св. Климент Охридски, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)