КАТАЛОГ КНИГИ

Дидро, Дени
Естетика и теория на изкуството. - София: Наука и изкуство, 1981. - 621 с.; 20 см.

Предг., встъп. студия и състав. Кръстьо Горанов

УДК 18

Именен показалец

Горанов, Кръстьо (съст.)
Дидро, Дени

Предметен показалец

Естетика
Изкуство

Сигнатура
18/Д 53
Инв. №
4307

Още от същия автор

Дидро, Дени. Избрани творби. София: Народна култура, 1983

Дидро, Дени. Монахинята. София: Издателство на отечествения фронт, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)