КАТАЛОГ КНИГИ

Горанов, Кръстьо
Изкуство и социален живот : Очерци по естетика и социология на художествената култура / Кръстьо Горанов. - София: Народна просвета, 1973. - 420 с.; 20 см.
УДК 18

Именен показалец

Горанов, Кръстьо

Предметен показалец

Естетика
Изкуство

Сигнатура
18/Г 65
Инв. №
9798

Още от същия автор

Горанов, Кръстьо. Художествен образ и съвременност. София: Наука и изкуство, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)