ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Дидактика

Куков, Вангел. Научни знания и обучение. Шумен: Хелиос, 1993

Андреев, Марин. Дидактика. София: Народна просвета, 1981

Иванова, Добрица. Дидактически аспекти на трансфера - педагогическа теория и практика. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1994

Славин, Робърт. Педагогическа психология. София: Наука и изкуство, 2004

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и упражнения по математика в началното училище. София: Просвета, 1994

Гетова, Димитрина и др. Дидактични игри I - III кл.. София: Народна просвета, 1986

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и игрови упражнения по математика за I-III кл.. София: Народна просвета, 1987

Райнова, Пенка и др. Дидактически тест по български език. София: Желев-Гегов, 1993

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)