КАТАЛОГ КНИГИ

Андреев, Марин
Дидактика / Марин Андреев. - София: Народна просвета, 1981. - 375 с.; 21 см.
УДК 37.02(075.8) + 371.3(075.8)

Именен показалец

Андреев, Марин

Предметен показалец

Дидактика
Обучение-методи
Учебен процес

Сигнатура
37/А66
Инв. №
14633

Още от същия автор

Андреев, Марин. Интегративни тенденции в обучението. София: Народна просвета, 1986

Андреев, Марин. Педагогическа социология. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)