КАТАЛОГ КНИГИ

Райнова, Пенка и др.
Дидактически тест по български език : За I-III кл. / П. Райнова, Т. Сотирова, М. Банова. - София: Желев-Гегов, 1993. - 77 с.; 24 см.
ISBN: 954-8221-07-1УДК 372.46(079)(075.2)

Именен показалец

Банова, Мария
Райнова, Пенка
Сотирова, Тодорка

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Дидактика
Тестове

Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16634
Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16635

Още от същия автор

Райнова, Пенка и др. Езикови и литературни упражнения и задачи по български език. София: Желев-Гегов, 1992

Райнова, Пенка и др. Сборник от задачи по математика за 3. и 4. клас. София: Слов-Д, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)