КАТАЛОГ КНИГИ

Славин, Робърт
Педагогическа психология / Робърт Славин ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева. - София: Наука и изкуство, 2004. - 680 с.; 24 см.
ISBN: 954-02-0293-0УДК 37.015.3+37.02+371.3

Именен показалец

Славин, Робърт

Предметен показалец

Дидактика
Педагогическа психология

Сигнатура
37/С43
Инв. №
18658

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)