КАТАЛОГ КНИГИ

Гетова, Димитрина и др.
Дидактични игри I - III кл. : [Сб. за учителя] / Димитрина Гетова, Тома Боев. - София: Народна просвета, 1986. - 111 с. : с ил.; 22 см.
УДК 372.3

Именен показалец

Боев, Тома
Гетова, Димитрина

Предметен показалец

Игри и опити
Дидактика
Методическо ръководство

Сигнатура
372/Г43
Инв. №
12729
Сигнатура
372/Г43
Инв. №
12730
Сигнатура
372/Г43
Инв. №
12817

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)