ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Митове и легенди

Огнянова, Елена. Достигнало до нас. София: Архимед : Коралов и сие, 2003

Йорданова, Лозинка. Българска народна митология. София: ЕМАС, 2000

Рос, Стюард. Чудовища и магии. София: Световит, 1999

Макнаб, Крис. Митически чудовища. София: Атеа, 2014

Петров, Здравко и др. Мъдростта на древните митове. София: Народна младеж, 1968

Божков, Димо. Легенди, поверия и истини за животни. София: Петър Берон, 1993

Дадие, Бернар. Африкански легенди. София: Отечество, 1981

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Фюман, Франц. Прометей, или битката на титаните. София: Отечество, 1982

Кесопулос, Аристидис. Гръцка митология. Malliaris: Paedia, 1992

Каталог на планините и моретата. Небесата питам. София: Наука и изкуство, 1985

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)