КАТАЛОГ КНИГИ

Дадие, Бернар Б.
Африкански легенди / Бернар Б. Дадие ; Прев. от фр. Красимир Мирчев. - София: Отечество, 1981. - 144 с. : с ил.; 34 см.

Ориг. загл. Legendes et poemes / Bernard B. Dadie

УДК 896-34

Именен показалец

Дадие, Бернар Б.

Предметен показалец

Митове и легенди

Сигнатура
820/899-34 / Д13
Инв. №
405

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)