КАТАЛОГ КНИГИ

Фюман, Франц
Прометей, или битката на титаните / Франц Фюман; Прев. от нем. Димитър Стоевски; Худож. Григорис Пимпас. - София: Отечество, 1982. - 168 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. Prometheus - Die Titanenschlacht / Franz Fuhmann

УДК 830-34

Именен показалец

Фюман, Франц

Предметен показалец

Немска литература
Митове и легенди

Сигнатура
820/899 / Ф99
Инв. №
11512
Сигнатура
820/899 / Ф99
Инв. №
12588
Сигнатура
820/899 / Ф99
Инв. №
11511
Сигнатура
820/899 / Ф99
Инв. №
11513

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)