КАТАЛОГ КНИГИ

Кесопулос, Аристидис
Гръцка митология : Т.1- / Аристидис Кесопулос; Прев. от гр. Георги Куфов; Ил. Фотис Пехливанидис. - Malliaris: Paedia, 1992 (София : Ц. Церковски) : с ил.; 27 см.

Т. 1: Олимпийските богове и божествата ; Подвизите на Херакъл ; Подвизите на Тезей. - 1992. - 64 с.: с цв. ил.
Т. 2:Походът на аргонавтите; Троянската война; Странстванията на Одисей; Други герои и митични лица. - 1992. - 64 с.: с цв. ил

УДК 087.5:292+292:087.5

Именен показалец

Кесопулос, Аристидис

Предметен показалец

Митове и легенди

Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16653
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16655
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16654
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16649
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16646
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16646
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16640
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16638
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16644
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16647
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16645
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16641
(Т.1)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16651
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16650
(Т.2)
Сигнатура
820/899/ К53
Инв. №
16652
(Т.2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)