КАТАЛОГ КНИГИ

Фол, Александър и др.
Тракийски легенди / Александър Фол, Иван Венедиков, Иван Маразов, Димитър Попов. - София: Наука и изкуство, 1981. - 172 с. : с ил.; 29 см.
УДК 292(398.9)

Именен показалец

Венедиков, Иван
Маразов, Иван
Попов, Димитър
Фол, Александър

Предметен показалец

Митове и легенди
Траки

Сигнатура
29/Т79
Инв. №
3810

Още от същия автор

Фол, Александър. Епаминонд. София: Държавно военно издателство, 1967

Фол, Александър. Песента за Ситалк. София: Народна младеж, 1968

Фол, Александър. Тракийско военно изкуство. София: ДВИ, 1969

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)