КАТАЛОГ КНИГИ

Огнянова, Елена
Достигнало до нас : България в предания и легенди / Елена Огнянова Боянова; Послесл. Емилия Емилова Коралова-Стоева. - 3 допълн. изд. - София: Архимед : Коралов и сие, 2003. - 223 с.; 24 см.

Съдържа: За авторката на предания и легенди / Емилия Коралова Стоева

ISBN: 954-779-034-X; 954-9742-14-8УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Огнянова, Елена

Предметен показалец

Митове и легенди

Сигнатура
886.7-34/ О-37
Инв. №
19459

Още от същия автор

Огнянова, Елена. Традиции и празници в България. София: Архимед : Коралов и сие, 2003


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)