ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Народни песни

Миладинов, Димитър и др. Български народни песни. София: Захарий Стоянов, 2003

Калоянов, Анчо. Български словесен фолклор. В. Търново: Слово, 1992

Костова, Севда. Песента остава. Варна: Реликва, 1992

Романска, Цветана. Българската народна песен. София: Наука и изкуство, 1965

Костадинова, Маргарита. Юнашки знаме развейте. София: Държавно военно издателство, 1959

Български народни песни. София: Български писател, 1964

Веда Словена. София: Отворено общество, 1997

Калоянов, Анчо. Добър юнак с добра коня. Варна: Георги Бакалов, 1986

Осинин, Димитър. В огледалото на народните песни. София: Български писател, 1973

Миладинов, Димитър и др. Български народни песни. София: Български писател, 1961

Шапкарев, Кузман. Сборник от български народни умотворения. София: Български писател, 1968-1973

Русия, байряк дигнала. София: ЦК на ДКМС, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)