КАТАЛОГ КНИГИ

Веда Словена : Сборник / Състав. Борис Христов. - София: Отворено общество, 1997 с.; 28 см.

Т. 1. - 1997. - 669 с.
Т. 2. - 1997. - 510 с.

ISBN 954-520-108-8 (Т. 1)
ISBN 954-520-109-6 (Т. 2)
УДК 398.8(497.2)

Предметен показалец

Народни песни

Сигнатура
39/В 35
18175/02
Инв. №
18176

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)