КАТАЛОГ КНИГИ

Български народни песни / Подб., ред. Иван Бурин. - София: Български писател, 1964. - 210; 20 см. - (Библ. за ученика)
УДК 886.7-192

Именен показалец

Бурин, Иван (съст.)

Предметен показалец

Народни песни

Сигнатура
886.7- 1/ Б92
Инв. №
6868

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)