КАТАЛОГ КНИГИ

Романска, Цветана Стоянова
Българската народна песен / Цветана Романска. - София: Наука и изкуство, 1965. - 176 с.; 20 см.
УДК 398(497.2-1)

Именен показалец

Романска, Цветана Стоянова

Предметен показалец

Народни песни

Сигнатура
39/ Р83
Инв. №
5972

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)