КАТАЛОГ КНИГИ

Костадинова, Маргарита
Юнашки знаме развейте : Нар. песни за борбата на бълг. народ против турското робство / Състав. Маргарита Костадинова. - София: Държавно военно издателство, 1959. - 192 с.; 15 см. - (Войнишка библиотека)
УДК 886.7-192

Именен показалец

Костадинова, Маргарита

Предметен показалец

Народни песни

Сигнатура
886.7-1/ Ю23
Инв. №
7039

Още от същия автор

Костадинова, Маргарита. И те за теб достойни, майко, бяха.... София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)