ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Национални паркове

Гжимек, Бернхард. Няма място за диви животни. София: Земиздат, 1981

Гжимек, Бернхард и др. Серенгети не трябва да загине. София: Наука и изкуство, 1967

Ризов, Кирил и др. Младежта в защита на природата. София: Земиздат, 1978

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за България. София: Пан, 2015

Недялков, Симеон и др. Биосферни резервати в България. София: Земиздат, 1986

Наши резервати и природни забележителности. София: Наука и изкуство, 1968

Борисов, В.. Защитени природни обекти в света. София: Петър Берон, 1988

Стоилов, Димитър. Природа под закрила. София: Наука и изкуство, 1984

Спиридонов, Жеко. Оазиси на дивата природа. София: Земиздат, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)