ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Флора

Хлудова, Олга. Зад синия праг. Варна: Държавно издателство, 1965

Челан, Михаил. Морските водорасли - неизчерпаем източник на блага. София: Народна просвета, 1962

Кръстев, Павел и др. Горски свят. София: Народна младеж, 1977

Тошков, Марин. Спътници на вековете. София: Народна просвета, 1965

Петров, Славчо. Растителният свят от възникването му до наши дни. София: Народна просвета, 1956

Тенев, Христос. На гости в гората. София: Отечество, 1984

Паламарев, Емануил. По страниците на геологическия петопис. София: Наука и изкуство, 1963

Презент, Васхнил. Жан Батист Ламарк. София: Народна просвета, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)