КАТАЛОГ КНИГИ

Челан, Михаил
Морските водорасли - неизчерпаем източник на блага / М. Челан. - София: Народна просвета, 1962. - 146 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 8-9)
УДК 582.26/.27

Именен показалец

Челан, Михаил

Предметен показалец

Флора

Сигнатура
58/ Ч-52
Инв. №
7113

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)