КАТАЛОГ КНИГИ

Паламарев, Емануил Георгиев
По страниците на геологическия петопис : Очерк за древната растителност по нашите земи / Емануил Паламарев. - София: Наука и изкуство, 1963. - 94 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Биология и геология)
УДК 56:581(497.2)(035)

Именен показалец

Паламарев, Емануил Георгиев

Предметен показалец

Флора

Сигнатура
56/ 15
Инв. №
9906

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)