КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Славчо
Растителният свят от възникването му до наши дни / Славчо Петров. - София: Народна просвета, 1956. - 62 с.; 17 см. - (Природонаучна библиотека; 3)
УДК 58

Именен показалец

Петров, Славчо

Предметен показалец

Флора

Сигнатура
58/ П47
Инв. №
5291
Сигнатура
58/ П47
Инв. №
7149

Още от същия автор

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо и др. Зеленият океан. София: Народна просвета, 1967

Петров, Славчо. Растения-паразити. София: Народна просвета, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)