КАТАЛОГ КНИГИ

Хлудова, Олга Флорентиевна
Зад синия праг / Олга Хлудова ; Прев. от рус. Д. Кожухарова ; Ил. Олга Хлудова. - Варна: Държавно издателство, 1965. - 260 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа и: Списък на бълг. и латинск. названия на животните и растенията в текста

УДК 597+57

Именен показалец

Хлудова, Олга Флорентиевна

Предметен показалец

Флора
Фауна

Сигнатура
59/ Х56
Инв. №
9895

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)