ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Химици

Генкова, Л. и др. Многостранната личност и дело на Асен Златаров. София: МНП, 1985

Биков, Георги. Амедео Авогадро. София: Техника, 1974

Дорфман, Я.. Лавоазие. София: Техника, 1967

Бобинска, Елена. Мария Склодовска Кюри. София: Народна просвета, 1960

Златаров, Асен. Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, 1966

Манолов, Калоян. Велики химици. София: Народна просвета, 1970

Тютюлков, Николай. А. М. Бутлеров 1828-1886. София: Народна просвета, 1961

Николова, Рада. Менделеев. София: Народна просвета, 1984

Фигуровски, Николай. Дмитрий Менделеев. София: Техника, 1966

Чолаков, Йордан. Асен Златаров. София: Народна просвета, 1960

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)