КАТАЛОГ КНИГИ

Златаров, Асен
Избрани съчинения : В 3 т. / Асен Златаров; Ред. Димитър Ц. Братанов и др.; С предг. от Димитър Ц. Братанов. - София: Наука и изкуство, 1966; 21 см.

Т. 3: Знание и живот, белетристика, дневник, писма. - 448 с. : 3 л. портр

УДК 886.7(081.2)

Именен показалец

Златаров, Асен

Предметен показалец

Химици
Болести
Минерални извори
Биохимия

Сигнатура
886.7-3/ З-70
Инв. №
10298

Още от същия автор

Златаров, Асен. Сборник. София: Наука и изкуство, 1956


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)