КАТАЛОГ КНИГИ

Биков, Георги В.
Амедео Авогадро / Георги В. Биков ; Прев. от рус. Стефка Хр. Василева ; Науч. ред. Павлина Дикова. - София: Техника, 1974. - 181 с. : с ил.; 20 см. - (Научни животописи)
УДК 53(092)+92 Авогадро А.

Именен показалец

Биков, Георги В.

Предметен показалец

Химици
Физици

Сигнатура
92/ Б44
Инв. №
6365

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)