КАТАЛОГ КНИГИ

Бобинска, Елена
Мария Склодовска Кюри / Елена Бобинска; Прев. от пол. Вяра Куева. - София: Народна просвета, 1960. - 43 с.; 20 см.
УДК 53(092)+54(092)+92 Кюри, Мария

Именен показалец

Бобинска, Елена
Кюри, Мария Склодовска (за него)

Предметен показалец

Химици
Физици

Сигнатура
53/ К99
Инв. №
5319

Още от същия автор

Бобинска, Елена. Мария Склодовска - Кюри 1867-1934. София: Народна просвета, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)