КАТАЛОГ КНИГИ

Дорфман, Я. Г.
Лавоазие : [Биография] / Я. Дорфман ; Прев. от рус. Любен Велчев, Маргарита Събева. - София: Техника, 1967. - 340 с. : с ил.; 20 см.
УДК 54(092)+92Лавоазие

Именен показалец

Дорфман, Я. Г.

Предметен показалец

Химици

Сигнатура
92/ Д80
Инв. №
4479

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)