КАТАЛОГ КНИГИ

Тютюлков, Николай Н.
А. М. Бутлеров 1828-1886 / Николай Тютюлков. - София: Народна просвета, 1961. - 72 с. : с ил.; 20 см. - (Бележити хора на науката)
УДК 54)(092)+92 Бутлеров, Александър

Именен показалец

Бутлеров, Александър М. (за него)
Тютюлков, Николай Н.

Предметен показалец

Химици

Сигнатура
54/ Б89
Инв. №
7143

Още от същия автор

Тютюлков, Николай и др. Атомен и молекулен строеж. София: Народна просвета, 1987

Тютюлков, Николай и др. Атомен и молекулен строеж. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)