КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Димитър и др.
Педагогически измерения на компютризацията : [Изследване] / Димитър Павлов, Димитър Чуровски, Захари Върбанов. - София: Народна просвета, 1988. - 191 с.; 21 см.
УДК 37.014.544

Именен показалец

Върбанов, Захари
Павлов, Димитър
Чуровски, Димитър

Предметен показалец

Образование
Компютърни системи и технологии
Педагогика

Сигнатура
37/П13
Инв. №
14959

Още от същия автор

Павлов, Димитър и др. Използване на компютърната техника в образованието. София: Народна просвета, 1988

Павлов, Димитър. Пет графики на Капитана. Варна: Г. Бакалов, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)