ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Компютърни системи и технологии

Смит, Брайън. Компютрите. София: Техника, 1992

Ерменкова, Анелия. Да играем с компютър. София: Отечество, 1986

Кесаровски, Никола. Азбука на малкия програмист. София: Отечество, 1986

Вълчев, Тотю и др. Входно-изходни устройства за компютърната графика. София: Техника, 1987

Младенов, Младен и др. Периферни устройства за персонални компютри. София: Техника, 1987

Петров, Петър и др. Направете сами микрокомпютър. София: Техника, 1987

Шишков, Атанас и др. Работа с персонален компютър. София: Техника, 1986

Математика в миниатюри. София: Наука и изкуство, 1987

Форсайт, Джордж и др. Компютърни методи за математически пресмятания. София: Наука и изкуство, 1996

Павлов, Димитър и др. Педагогически измерения на компютризацията. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)