КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Димитър
Пет графики на Капитана : [Очерк за капитан Георги Георгиев] / Димитър Павлов. - Варна: Г. Бакалов, 1984. - 106 с. : с ил.; 20 см.
УДК 910.4(497.2)(092) + 92 Георгиев, Георги

Именен показалец

Георгиев], Георги (за него)
Павлов, Димитър

Предметен показалец

Морски пътешествия
Пътешествия и открития

Сигнатура
91/Г37
Инв. №
12615

Още от същия автор

Павлов, Димитър и др. Използване на компютърната техника в образованието. София: Народна просвета, 1988

Павлов, Димитър и др. Педагогически измерения на компютризацията. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)