КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Димитър и др.
Използване на компютърната техника в образованието : Методически разработки : Ч. 1- / Димитър Павлов, Екатерина Кузманова. - София: Народна просвета, 1988 с.; 20 см.

Ч. 2: Димитър Павлов, Екатерина Кузманова. - 1989. - 159 с. : с табл.

УДК 37.014.544

Именен показалец

Кузманова, Екатерина

Предметен показалец

Образование
Информатика

Сигнатура
37/П13
Инв. №
15532

Още от същия автор

Павлов, Димитър и др. Педагогически измерения на компютризацията. София: Народна просвета, 1988

Павлов, Димитър. Пет графики на Капитана. Варна: Г. Бакалов, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)