ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Справочник

Ганев, Иван и др. . София: Партиздат, 1986

Райкова, Силвия. Справочник по органична химия. София: Техника, 1992

Райкова, Силвия. Справочник по обща и неорганична химия. София: Техника, 1992

Хмиелевски, Хелиодор и др. Илюстрован технически речник за всички. София: Техника, 1971

Енциклопедичен речник на младия техник. София: Народна просвета, Д-р Петър Берон, 1989

Джексън, Кенет и др. Речник по електротехника. София: Техника, 1985

Ангелов, Тодор и др. Справочник по овощарство. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1982

101 въпроса за дублетите в българския език. София: Д-р Петър Берон, 1990

Троев, Петко. Руска класическа литература. София: Тилиа, 1995

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7602 | Имена в показалеца: 4610

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)