КАТАЛОГ КНИГИ

Сотиров, Михаил
Математиката за 7. клас в тематични и конкурсни тестове : Контролни и конкурсни задачи. Справочник / Михаил Сотиров. - София: Тилиа, 2000. - 150 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-717-165-8УДК 372.851(075.4)

Именен показалец

Сотиров, Михаил

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Справочник
Тестове

Сигнатура
372/С52
Инв. №
18844

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)