КАТАЛОГ КНИГИ

Ганев, Иван и др.
/ Иван Ганев, М. Кожарова, В. Зайцев, Й. Пеев, М. Колчакова, Р. Цакова, Св. Димов, С. Калайджийска и др. - София: Партиздат, 1986. - 424 с.; 21 см.
УДК 308

Именен показалец

Ганев, Иван

Предметен показалец

Справочник

Сигнатура
308/Р 20
Инв. №
13200

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8246 | Имена в показалеца: 4935

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)