ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Детски градини

Книга за учителя на първа група в детската градина. София: Народна просвета, 1984-

Книга за учителя на трета група в детската градина. София: Народна просвета, 1984-

Първите пет години на вашето дете. София: Медицина и физкултура, 1970

Подготовка на децата за училище. София: Народна просвета, 1989

Бонева, Боряна. Управление на предучилищните възпитателни заведения. София: Народна просвета, 1983

Подготовка на децата за училище. София: Народна просвета, 1978

Шейтанова, Цонка. Народното творчество в детската градина. София: Народна просвета, 1966

Книга за музикалния ръководител в детската градина. София: Народна просвета, 1984

Shopov, Todor. English for little children. Sofia: Prosveta, 1992

Шейтанова, Цонка. Народното творчество в детската градина. София: Народна просвета, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)