КАТАЛОГ КНИГИ

Бонева, Боряна Николова
Управление на предучилищните възпитателни заведения / Боряна Николова Бонева. - София: Народна просвета, 1983. - 140 с.; 20 см.
УДК 373

Именен показалец

Бонева, Боряна Николова

Предметен показалец

Образование
Детски градини

Сигнатура
37/ Б62
Инв. №
4049

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)