КАТАЛОГ КНИГИ

Подготовка на децата за училище : Материали от VIII междунар. семинар по предучилищно възпитание / Състав. Елка Петрова, Цонка Шейтанова, Радка Славова. - София: Народна просвета, 1978. - 208 с.; 20 см.
УДК 372.21(062)

Именен показалец

Петрова, Елка (съст.)

Предметен показалец

Детски градини

Сигнатура
37/ П64
Инв. №
5566

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)